Wie bent u?

In het leven hebben we, als mens, vele rollen. Elke rol proberen we zo goed mogelijk te vervullen.

 

Of dat nu de rol van DGA in het familiebedrijf is of de rol van echtgeno(o)t(e), kind, kleinkind, ouder, grootouder of bijvoorbeeld ook de hoedanigheid van (bestuurs-)lid van een stichting of vereniging. Facilitas Family Office B.V. wil u de juiste ondersteuning bieden bij al uw rollen in het leven. Daarom is het niet belangrijk wie wij zijn, maar wie ú bent in al uw facetten en wat wij daarin voor u kunnen betekenen. U stelt zich dagelijks vele vragen, niet alles kunt u direct laten beantwoorden, maar het is wel van grote waarde als u een onkreukbare steun en toeverlaat heeft waarmee u kunt overleggen en oplossingen kan laten aandragen.

 

Als DGA vraagt u zich bewust en onbewust bijvoorbeeld af of:

 

 • U misschien nog een automatiseringsslag kan maken in uw administratie en daarmee kosten kan besparen;
 • U de terugkerende boekhoudprocessen rond loon-, Omzet- en Vennootschapsbelasting aangiftes met cijferopmaak sneller, beter en goedkoper kunt organiseren;
 • Uw risico’s in uw verzekeringsportefeuille wel up to date zijn en de dienstverlening wel is meegegroeid met uw bedrijf;
 • U niet onder- of oververzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid gezien uw leeftijd;
 • U de bank niet eens kan vragen die borgstelling die jaren geleden is afgesloten aangepast of doorgestreept kan worden;
 • De rente niet aangepast kan worden gezien de dalingen op de kapitaalmarkt;
 • De vaste kosten rond energie niet kunnen worden omgezet in een collectief;
 • Subsidies ook voor u wel helemaal zijn uitgenut;
 • U naar het buitenland kan exporteren en wat daar bij om de hoek zou komen kijken;
 • Uw pensioenvoorziening niet uit de onderneming moet uit risico-oogpunt;
 • U kunt zorgen voor opvolging bij ziekte van u en of een Levenstestament ingevoerd kan worden;
 • Een bedrijfsverkoop al actueel is om mee te beginnen qua voorbereiding;
 • Ontwikkelingen rond internet niet langs u heengaan;
 • Uw vertrouwelijke gegevens zoals statuten, aandeelhouders- en pensioenovereenkomsten in een digitale kluis ondergebracht kunnen worden zodat deze bij calamiteiten beschikbaar zijn;
 • Enzovoort.

Als levenspartner en ouder vraagt u zich bijvoorbeeld af of:

 

 • Uw schaarse vrije tijd niet teveel opgaat aan administratieve en overlegzaken zoals privé- en holdingfacturen, betalingsverkeer, verzekeringen etc. terwijl u die tijd liever aan uw kinderen en aan uw hobby’s besteedt;
 • U uw partner en kinderen niet met een nalatenschap van regelen en uitzoeken opzadelt;
 • U de huwelijkse voorwaarden nog moet handhaven;
 • Uw testament nog wel actueel is en hoe u een herziening zonder (teveel) emotionele hordes kan realiseren;
 • Uw kinderen wel of niet geschikt zijn om in het bedrijf te komen en hoe dit gerealiseerd kan worden zonder dat dit een papieren advies wordt en blijft;
 • U kunt schenken en lenen aan uw kinderen (voor bijvoorbeeld hun eerste woning) zonder dat partners hierop aanspraken kunnen maken;
 • Uw partner voldoende nabestaandenpensioen ontvangt bij uw overlijden;
 • U zich een verblijf in het buitenland kan veroorloven en wat daar bij komt kijken rond aankoop en financiering;
 • Uw woninghypotheek moet aflossen ondanks de huidige lage rente;
 • Enzovoort.

Facilitas Family Office B.V.